Integritetspolicy och cookies

Uppdaterad 1.4.2023

 

VisioFoods värdesätter din integritet och har åtagit sig att skydda sina kunders integritet. Med ditt samtycke samlas användardata in anonymt för att förbättra tjänsten och produkterna i form av en bra kundupplevelse.

Denna sekretesspolicy och avsnittet om cookies informerar våra kunder om behandlingen av deras personuppgifter. Kunder måste acceptera villkoren i denna sekretesspolicy för att kunna använda VisioFoods tjänster. Den information vi samlar in kan delas upp i information som tillhandahålls av användaren, information som observeras genom användning av tjänsten och information som härrör från analyser.

Personuppgiftsansvarig och dess kontaktuppgifter

VisioFoods Ltd (företags-ID: FI31138029)

PL 147

00121 Helsingfors FINLAND

hello@visiofoods.com

 

Vilken information samlas in om mig?

 

Kundens förnamn, efternamn, gatuadress, postnummer, postort, land, e-postadress, telefonnummer, språk som används vid kontakt med tjänsten, valuta som används vid kontakt med tjänsten och uppgifter om användning av tjänsten, såsom meddelanden och beställningsinformation, lagras i kundregistret.

För företagskunder lagras även företagsnamn, FO-nummer och momsregistreringsnummer.

Dessutom lagras den information som kunden tillhandahåller i samband med beställningen, såsom produktinnehåll, betalningsmetod och leveransmetod för beställningen, i beställningsinformationen.

 

Personuppgifter används för att:

Hantera relationen med kunden

Leverans, bearbetning och arkivering av order

För statistiska ändamål

För marknadsföringsändamål

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är avtal, samtycke eller berättigat intresse.

Vid behandling av personuppgifter beaktas kraven i EU:s allmänna dataskyddsförordning.

 

Kakor

En cookie är en liten textfil som en webbläsare lagrar på en användares enhet. Cookies används till exempel för att lagra information om en användare när han eller hon flyttar från en sida i en internettjänst till en annan. Användningen av cookies kräver alltid användarens samtycke.

Denna webbplats använder cookies för att samla in information som t.ex.

   • Användarens IP-adress
   • Typ av webbläsare
   • Från vilken webbadress användaren har kommit
   • Innehåll i varukorgen
   • Språkversion
  • Webbplatsen använder Google Analytics, en besökarspårningstjänst som tillhandahålls av Google. Alla uppgifter samlas in anonymt och förstörs inom 12 månader. Den insamlade informationen kommer inte att vidarebefordras till tredje part. För mer information om hur Google Analytics fungerar, besök www.google.com/analytics
Hur länge kommer personuppgifterna att lagras?

Vi kommer att behålla dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de syften för vilka registret används. Dessutom kan vissa uppgifter sparas längre i den utsträckning som krävs för att uppfylla rättsliga skyldigheter, t.ex. bokförings- och konsumentansvar.

 

Nyhetsbrev

Syftet med nyhetsbrevslistorna är att informera dig om våra tjänster och att marknadsföra våra produkter. Om du ger oss din e-postadress kommer vi att lagra den. Du kan när som helst avregistrera dig från vår e-postlista via länken längst ner i våra e-postmeddelanden.

 

Utlämnande av uppgifter till tredje part

Vi kan komma att lämna ut vissa nödvändiga uppgifter till tredje part för att garantera leverans och för marknadsföringsändamål. För transportändamål kommer dina uppgifter att vidarebefordras till våra logistikpartner och i händelse av ett kreditbeslut, till långivaren.

Du kan bestämma hur du vill bli marknadsförd och om du vill ta emot olika marknadsföringsmeddelanden eller inte. Du hittar alternativen i dina kontoinställningar. Vi utvecklar ständigt vår tjänst, så funktioner kan läggas till, ändras eller tas bort.

Du kan också när som helst avsluta ditt konto och begära att VisioFoods raderar dina uppgifter genom att kontakta vår kundtjänst.

 

Kundrättigheter

Som kund har du följande rättigheter i förhållande till dina uppgifter:

   • Rätt till granskning
   • Rätt till rättelse
   • Rätt att återkalla samtycke till tillhandahållande av information
   • Ångerrätt
sv_SE