Oiva-rapport

 

Oiva är ett system för rapportering av livsmedelskontrollrapportinformation som samordnas av Livsmedelsverket. Med hjälp av Oiva bedömer livsmedelstillsynsmyndigheterna företagens livsmedelssäkerhet. Inspektionsrapporter om livsmedelsföretag publiceras med hjälp av smileys när livsmedelstillsynsmyndigheterna utför inspektioner.

Du kan se Oiva-rapporten i entrén till ett företag, till exempel nära dörren, vid försäljningsdisken eller på företagets webbplats. Du kan också själv kontrollera en restaurangs betyg genom att söka på Oivas webbplats.

sv_SE